Imprint

Schmidt + Partner Unternehmensberatung KG
Franz Gehrer Str. 45a
A-2500 Baden bei Wien

Ph: +43 677 6300 1296
Fax: +49 511 809 3408

info@schmidtpartner.eu
http://www.schmidtpartner.eu

General Manager: Peter Schmidt, Dipl.Ing.

Headquarter: Baden bei Wien

Commercial Court: Landesgericht Wiener Neustadt

Register Number: FN 91069a

VAT-Nr: ATU 13 25 28 07

Headoffices Germany

80333 Munich                                30173 Hannover
Karlstraße 35                              Aachener Straße 35
Ph: +49 160 625 2997                                 Ph: +49 162 176 0663
E: muc@schmidtpartner.eu                        E: han@schmidtpartner.eu

Disclaimer